Frederik Günther, 1581-1655, diplomat og oversekretær i Tyske Kancelli. Günther stammede fra Braunschweig og blev i 1615 ansat af Christian 4. i Tyske Kancelli. Fra 1621 ledede han kancelliet som oversekretær og forestod en stor del af korrespondancen med udlandet. Kongen benyttede ham ofte til diplomatiske hverv, som rigsrådet ikke blev inddraget i. Günther medvirkede bl.a. ved Christian 4.s antisvenske politik, hvilket han efterhånden blev betænkelig ved. Han beholdt sin stilling efter Frederik 3.s magtovertagelse i 1648, men allerede fra slutningen af 1630'erne var hans indflydelse svækket.