Frederik Fischer, 1809-1871, dansk urmager og redaktør. Fischer var født i Åbenrå, og grebet af den nationale vækkelse overtog han med hjælp fra Christian Flor udgivelsen af Apenrader Wochenblatt i 1839. Fra 1840 udkom bladet på dansk som Aabenraa Ugeblad og blev et vigtigt organ for den danske sag i Sønderjylland. Under Treårskrigen 1848-51 led Fischer økonomiske tab og måtte flere gange forlade sit hjem, men begyndte alligevel i 1849 udgivelsen af avisen Freja. Han var frem til sin død et samlingspunkt for de dansksindede i Åbenrå og omegn.