Frederik Faber var en dansk zoolog. Trods sin store interesse for fugle måtte han vælge juraen som levebrød og blev siden auditør i Horsens. 21/2 års ophold i Island udmøntedes i Über das Leben der hochnordischen Vögel (1826), en for sin tid ovenud moderne håndbog over især nordiske svømmefugles forekomst, træk, biologi m.m. Senere studier af danske fugle viser, at Faber havde en klar opfattelse af art og race, og han betegnes med rette som dansk ornitologis fader.