Frederik Christian, 1765-1814, hertug af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg. Frederik Christian blev i 1786 viet til Louise Augusta, søster til den senere Frederik 6. Ægteskabet var arrangeret af dynastipolitiske grunde, idet det skulle sikre, at Holsten, der havde mandlig arvefølge, vedblev at høre under det danske monarki, hvis mandslinjen i kongehuset uddøde. Samme år fik Frederik Christian sæde i statsrådet, hvor han engagerede sig i uddannelsespolitik. For latinskolernes vedkommende arbejdede han for reformer i oplysningstidens ånd, og især fra 1788 satte han også sit præg på universitetspolitikken. Hans interesse for almueskolereformer var derimod mindre. Holstens indlemmelse under den danske krone i 1806 og det svenske tronfølgervalg i 1810, hvor både Frederik Christian og Frederik 6. kandiderede, førte til et brud mellem svogrene, mens Louise Augusta vedblev at støtte sin bror. I sine sidste år arbejdede Frederik Christian på at påvise sin slægts arveret (se den augustenborgske linje). Parret fik to sønner, hertug Christian August og prins Frederik af Nør, samt en datter, Caroline Amalie, der i 1815 blev gift med den senere Christian 8.