Frederik 2. den Sagtmodige, Friedrich der Sanftmütige, 1412-1464, kurfyrste af Sachsen fra 1428; søn af Frederik 1. den Stridbare. Frederik 2. støttede den tysk-romerske konge Sigismund imod husitterne. En arvestrid mellem Frederik og hans broder Vilhelm indledte en langvarig indre krig om landgrevskabet Thüringen. Han forsvarede smidigt sit fyrstendømme mod husitterne og Brandenburg og forbedrede relationerne til Bøhmen. Frederik 2. reformerede finansvæsenet og lokalforvaltningen i Sachsen og indkaldte til den første landdag i Leipzig i 1438.