Frederik 1. den Sejrrige, Friedrich der Siegreiche, 1425-1475, kurfyrste af Pfalz fra 1452. Frederik 1. var en af sin tids mest betydelige territorialfyrster, og han støttede humanistiske studier både ved sit hof og ved universitetet i Heidelberg. Hans position var i begyndelsen svag, men efterhånden udvidedes hans magt, bl.a. som følge af et formynderskab for brorsønnen Filip. Frederik blev leder af det mod kejser Frederik 3. oppositionelle reformparti, som vandt flere afgørende sejre over kejserens tilhængere.