Frederik 1., Friedrich, 1826-1907, storhertug af Baden. Den liberalt indstillede Frederik 1. blev storhertug i 1856, og skønt Baden var på østrigsk side i Den Preussisk-østrigske Krig 1866, støttede han ivrigt oprettelsen af den preussisk dominerede lilletyske nationalstat i 1871.