Freden i Kjutjukkajnardzja, fredsaftale 21.7.1774 i Bulgarien mellem Rusland og Osmannerriget, som afsluttede den krig mellem de to stater, der var indledt i 1768. Ved traktaten erhvervede Rusland området mellem Dnepr og Bug samt en række fæstninger ved Sortehavets nordkyst; endvidere blev Krim selvstændigt. Fortolkningen af nogle bestemmelser om den ortodokse kirke i Osmannerriget gav senere anledning til diskussion, hvilket fik betydning for udbruddet af Krimkrigen.