Fredegunde, d. 596/597, frankisk dronning. Fredegunde var elskerinde til Chilperik 1., som var konge over det senere Neustrien; hun foranledigede, at han lod sin hustru Galsuintha myrde. Dermed kunne hun selv blive dronning ca. 567. Mordet førte til en forbitret strid med det austrasiske kongehus og især med dronning Brunechilde, der var Galsuinthas søster. I 584 blev Fredegunde enke og deltog herefter aktivt i den frankiske politik som formynder for sin søn Chlothar (2.).