Franz von Baader, 1765-1841, tysk katolsk filosof, oprindelig bjergværksingeniør, fra 1826 professor i filosofi i München. I sin tænkning tilstræbte han en forening af tro og erkendelse, og han var stærkt påvirket af mysticismen, som den var blevet udformet af Jakob Böhme. Baader, der betragtede naturen som en kilde til erkendelse af tilværelsens grundlæggende strukturer, har med sin romantisk-spekulative tænkning flere træk fælles med den samtidige filosof F.W.J. Schelling. Den kantiansk inspirerede filosofi tog han stærk afstand fra. Skønt han lejlighedsvis polemiserede imod pavens embede, drog han aldrig den katolske kirkes autoritet i tvivl. I Danmark fik Baaders tænkning især betydning for teologen H. Martensen, hvilket dennes bøger om Mester Eckhart (1840) og Jakob Böhme (1881) vidner om.