Franz Michael Franzén, 1772-1847, finlandssvensk forfatter og professor i Åbo. Efter Finlands afståelse til Rusland i 1809 rejste han til Sverige, hvor han i 1834 afsluttede en præstekarriere som biskop i Härnösand. Med sit store digt Sång öfver grefve Gustav Philip Creutz intonerede Franzén romantikken i Sverige. For dette værk modtog han i 1797 Svenska akademiens store pris, dog først efter at have nedtonet dets originalitet. Det tidlige kompromis med de klassiske normer hindrede dog ikke romantikken i fortsat at give genlyd, også i digterens senere salmer fra årene i Sverige.