Frants Rantzau, 1604-5.11.1632, dansk rigshofmester, søn af Breide Rantzau. En trolovelse med den ældste datter af kongen og Kirsten Munk, Anna Cathrine, gjorde Frants Rantzau til Christian 4.s første adelige svigersøn, og som 23-årig var han rigsråd og statholder over København, den første i dette embede siden faderens død i 1618. Kronen på værket var udnævnelsen til rigshofmester i 1632, men han druknede i voldgraven ved Rosenborg samme år og nåede ikke at præge rigets højeste embede.