Frank H. Knight, Frank Hyneman Knight, 7.11.1885-15.4.1972, amerikansk økonom; 1919-27 professor ved University of Iowa, 1927-58 ved University of Chicago. Knight er forfatter til en række arbejder om pris- og kapitalteori, om konkurrencebegrebet og om konkurrencens placering i det moderne samfund. Mange af dem er kritisk kommenterende, også over for den rådende positivistiske orientering i hans samtids økonomiske videnskab. Mest kendt er Risk, Uncertainty and Profit (1921), hvori han sondrer mellem risiko og usikkerhed mht. fremtiden. Det er af betydning for forståelsen af profitbegrebet, idet Knight ser profitten som en præmie til driftsherren for at engagere resurser i en usikker fremtid. Nyere økonomisk teori har bygget videre på nævnte sondring og uddybet og forfinet den. Knight betragtes som en af grundlæggerne af Chicagoskolen.