Franco fra Köln, musikteoretiker fra 1200-tallet, kendt især for traktaten Ars cantus mensurabilis om mensuralnotation, der gennem anvendelsen af forskellige nodetegn for uens varigheder danner grundlaget for den moderne nodeskrift.