Francken, nederlandsk-flamsk malerfamilie, der virkede i Antwerpen ca. 1560-1660 og i tre generationer prægede malerkunsten i byen i betydelig grad. Brødrene Hieronymus I (1540-1610), Frans I (1542-1616) og Ambrosius I (1544-1618) var alle elever af Frans Floris og malede store religiøse og allegoriske figurbilleder i italieniserende stil. Hieronymus var fra 1566-72 hofmaler i Frankrig, hvorfra han bragte træk af Fontainebleauskolens særprægede manierisme til værkstedet i Antwerpen. Frans II (1581-1642), søn af Frans I, var familiens mest originale kunstner. Han malede især mindre kabinetstykker, figurrige og symbolladede fremstillinger af bl.a. selskabsscener. En nyskabelse var også hans kunstkammermotiver, hvor samlere afbildedes blandt deres fineste kunstskatte. Hans motiver kopieredes ofte af hans tre brødre og senere af hans tre sønner, der videreførte værkstedet.