Franck-Hertz' forsøg, (efter J. Franck og G. Hertz), fysiske undersøgelser af elektroners energitab ved sammenstød med atomer; udført af Franck og Hertz ca. 1914. De bombarderede kviksølvatomer med elektroner, som ved kollisionen mistede en energi på nøjagtig 4,9 eV. Dette resultat viste, at energi kun optages i atomet i energikvanter i overensstemmelse med Bohrs atomteori.