Francesco Redi, 1626-1697, italiensk naturforsker, læge og digter. Han påviste ved nogle for samtiden velkontrollerede forsøg, at insekter (fluer) ikke opstår af dødt organisk materiale. Dette var det første eksperimentelle angreb på den ældgamle idé om spontan genese, en diskussion, der først afsluttedes 200 år senere gennem Pasteurs arbejde. Desuden undersøgte Redi insekters fysiologi, æglægning og forvandling. Han påviste forskellen mellem spolorm og regnorm og bidrog med viden om slangers giftproduktion. Redi godkendte over for inkvisitionen danskeren Niels Stensens påvisning af, at fossiler er rester af tidligere tiders dyreliv.