Frøslevskrinet, relikvieskrin fra ca. 1100-50, fundet 1872 i Frøslev Mose i Sønderjylland. Skrinet er ca. 20 cm langt, 14 cm bredt og 8 cm højt og består af kobberplader med fremstilling af bl.a. Kristus som verdensdommer, korsfæstelsen og helgener eller apostle i stærkt farvet grubeemalje og med rester af forgyldning foruden et krucifiks. Den oprindelige trækerne er gået til. Skrinet er sandsynligvis fremstillet i Sydeuropa og ikke som tidligere foreslået i Danmark.