Frédéric César de La Harpe, 6.4.1754-30.3.1838, schweizisk politiker. La Harpe var fjendtligt indstillet over for Berns herredømme over kantonen Vaud, hvorfra han stammede. Han rejste derfor til Rusland, hvor han i 1784 blev lærer for den senere kejser Aleksander 1., som han påvirkede i liberal retning. Fra 1796 var han i Frankrig, og det lykkedes ham i 1798 at få den franske hær til at intervenere militært i Schweiz, hvilket samme år resulterede i oprettelsen af Den Helvetiske Republik. Han fik sæde i republikkens direktorium, men væltedes i 1800 efter forsøg på at tiltage sig diktatorisk magt. Herefter opholdt han sig atter i Frankrig, indtil han i 1816 kunne vende hjem til Vaud.