Forvaringsanstalten ved Herstedvester, ældre betegnelse for Anstalten ved Herstedvester/Herstedvester Fængsel.