Forvaringsanstalten ved Herstedvester er en ældre betegnelse for Anstalten ved Herstedvester/Herstedvester Fængsel.