Forvaltningsloven, der trådte i kraft 1.1.1987, indeholder forskrifter om sagsbehandlingen i den statslige og kommunale administration, se forvaltningsproces.