Forum for uddannelsesforskning

Forum for uddannelsesforskning, forskningsenhed oprettet 2006 ved Danmarks Pædagogiske Universitet, nu Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) ved Aarhus Universitet. Formålet hermed var at opsamle og systematisere uddannelsesforskningens resultater samt i videst muligt omfang at gøre dem tilgængelige for uddannelsesverdenens øvrige aktører.

Forum, der består af ti medlemmer, er sammensat af repræsentanter for en række relevante institutioner, bl.a. det forskningsrådgivende system, uddannelsesinstitutioner, ministerier og Danmarks Evalueringsinstitut. Formanden, der skal være forskningspolitisk kyndig, udpeges af Det Strategiske Forskningsråd; de øvrige ni medlemmer udpeges på grundlag af indhentede forslag fra bestyrelsen for DPU i samråd med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og Undervisningsministeriet.

Til Forums arbejdsopgaver hører – foruden afholdelse af en årlig konference om uddannelsesforskning – formulering af en national strategi for uddannelsesforskning, udpegning af områder, hvor uddannelsesforskningen bør styrkes, praktisk udnyttelse af eksisterende viden samt rådgivning om arbejdet i en såkaldt clearinghousefunktion. Sidstnævnte funktion, der er placeret i en nyoprettet og selvstændig enhed ved DPU, er tillagt en central placering i forhold til Forum; dens opgave er at bistå Forums bestyrelse med at synliggøre og udpege centrale temaer og resultater i uddannelsesforskningen samt at være primus motor i udarbejdelsen af kvalitetskriterier og standarder for dansk uddannelsesforskning.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig