Fortran, (eng. Formula Translator), det første vidt udbredte højere programmeringssprog. Det blev udviklet for IBM i 1954-57 af en gruppe under ledelse af John Backus. Sproget skulle ligge tæt op ad matematisk formalisme, og det oversatte program skulle køre lige så hurtigt, som hvis det havde været programmeret i maskinkode. Dette mål blev faktisk nået, men i den første version tog en oversættelse meget lang tid. Fortran er et af de mest udbredte programmeringssprog, og der findes nu effektive oversættere til langt de fleste computere. Det bruges fortrinsvis til tekniske og videnskabelige beregninger. Fortran er standardiseret, således at udveksling af programmer er let. Den sidste revision af standarden er fra 1990, og Fortran fremtræder i dag som et moderne sprog i Algoltraditionen (se Algol).