Forsvarets Materieltjeneste, enhed inden for forsvaret, der tilvejebringer og opretholder materiel og sørger for logistik forbundet dermed; oprettet 2006 ved sammenlægning af de tre værns materielkommandoer, Forsvarskommandoens materielafdeling samt dele af hjemmeværnets materielfunktioner og Forsvarets Forskningstjeneste. Sammenlægningen afsluttes 2009. Tjenesten er underlagt Forsvarschefen, den administrerer 50% af forsvarets budget, og den har centralledelse i Ballerup samt regional ledelse i hhv. Aalborg og Korsør.