Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, oprettet 2006 bl.a. på grundlag af Forsvarets Bygningstjeneste. Tjenesten skal varetage alle opgaver inden for etablissementsområdet, idet en række regionale støttecentre varetager de lokale opgaver i forhold til myndigheder, enheder, kaserner, flåde- og flyvestationer mv.