Forsvarets Auditørkorps, korps bestående af en generalauditør og et antal auditører, alle med juridisk embedseksamen. Militære straffesager kan udelukkende rejses af auditører. En auditør leder bl.a. undersøgelser i militære straffesager og virker som anklager ved underret og landsret. Generalauditøren fører tilsyn med auditørerne og virker som anklager ved Højesteret.