Forstanderskaberne i Grønland, grønlandsk administrativt råd 1857-1911. I forstanderskabet sad de øverste danske embedsmænd og et antal medlemmer valgt af grønlænderne. Rådet forestod fattighjælpen og ydede tilskud til husmaterialer og erhvervsredskaber. Resten af indtægterne blev fordelt mellem grønlænderne efter deres dygtighed som sælfangere. Forstanderskaberne i Grønland fungerede som domstole og var således første instans i den grønlandske retspleje.