Forsmark, kernekraftværk ved Sveriges østkyst, ca. 70 km NNØ for Uppsala. Værket består af tre kogendevandsreaktoranlæg. Den elektriske effekt for de tre anlæg er hhv. 1000 MW, 1000 MW og 1150 MW. Anlæggene kom i drift hhv. 1980, 1981 og 1985. Værket er opført af Asea-Atom AB (nu Westinghouse Atom). Ved Forsmark er opført det svenske slutlager for lav- og mellemradioaktivt affald.