Forsikringsaftaleloven, FAL, lov, der bl.a. fastslår forsikringsselskabers og forsikringstageres rettigheder og pligter, hvis ikke andet kan anses for at være aftalt. For at beskytte de forsikringssøgende er flere af bestemmelserne i FAL præceptive, dvs. at de ikke gyldigt kan fraviges til ugunst for forsikringstageren. Se også forsikring.