Forsamlingen, parlamentarisk forsamling i EF, oprettet i 1952 som Den Fælles Forsamling; fra 1958 Den Europæiske Parlamentariske Forsamling. Forsamlingen bestod af repræsentanter for medlemsstaterne og blev valgt indirekte ved udpegning blandt de nationale parlamenters medlemmer. Forsamlingen kaldte sig fra 1962 Europa-Parlamentet. Dette navn blev officielt med vedtagelsen af Den Europæiske Fælles Akt i 1986.