Forparlamentet, forsamling af 574 repræsentanter fra tyske lande, der mødtes i Frankfurt am Main 31.3.-3.4.1848 for at forberede en grundlovgivende forsamling, der skulle give Tyskland en fælles fri forfatning. Mødet resulterede i indkaldelsen af Frankfurterparlamentet.