Foreningen for Biodynamisk Jordbrug, forening stiftet 1936 med det formål at oplyse om den biodynamiske driftsmåde, der bygger på Rudolf Steiners antroposofiske livsanskuelse og konkrete anvisninger. Foreningens opgave er at varetage driftsmådens udvikling samt rådgive og bistå medlemmerne. Medlemstallet er ca. 425, heraf ca. 40 landmænd, af hvilke ca. 30 er godkendt efter de internationale demeterregler for biodynamisk jordbrug. Se også biodynamisk jordbrug og Demeterforbundet.