Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, FSR, brancheorganisation, oprettet i 1912. Foreningen har 2747 medlemmer (2006), hvoraf 1835 praktiserer som statsautoriserede revisorer, mens de resterende 912 har deponeret deres beskikkelse pga. arbejde i andre virksomheder eller pension. Foreningens formål er at varetage revisorernes faglige interesser og påse, at deres pligter opfyldes på en sådan måde, at standens anseelse og dygtighed højnes. FSR er bl.a. medlem af hhv. den internationale (IFAC) og europæiske (FEE) revisororganisation.