Forasien, mindre brugt og eurocentrisk betegnelse for den sydvestlige del af Asien, dvs. Lilleasien, Transkaukasien, Det Iranske Højland og Den Arabiske Halvø samt områderne sydvest herfor til Suezkanalen. I forskellige sammenhænge bruges forskellige, ret løse og delvis overlappende betegnelser for området: Mellemøsten, Nærorienten mfl.