Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde, oprettet 1959 med det formål at bidrage til øget forståelse mellem de to lande på bl.a. det kulturelle område. Fondets kapital på ca. 15 mio. kr. stammer fra krigsforsikringsforbundene. Årligt uddeles ca. 650.000 kr.