Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde, oprettet 1959 med det formål at bidrage til øget forståelse mellem de to lande på bl.a. det kulturelle område. Fondets kapital udgør ca. 5,5 mio. kr. (2005), hvoraf en del stammer fra krigsforsikringsforbundene. Årligt uddeles der ca. 300.000 kr.