Folktinget

Folktinget, Svenska Finlands folkting, organ, der har til opgave at fremme Finlands svensksprogede befolknings rettigheder og arbejde for udvikle de kulturelle og samfundsmæssige forhold samt fremme det svenske sprogs stilling i Finland. Folktinget skal især overvåge, at de sproglige rettigheder tilgodeses ved behandling af ærinder ved domstolene og hos andre myndigheder.

Folktinget deltager i lovgivningsprocessen, senest fx den finske sproglov, kommer med udtalelser til forskellige myndigheder om finlandssvenske forhold, bedriver oplysningsvirksomhed og deltager i internationalt samarbejde om minoritetssprog. Desuden uddeles fortjenstmedaljer på Svenska dagen, den 6. november, til personer, som har gjort en betydelig personlig indsats i arbejdet for den svensksprogede befolkning og den svenske kultur i Finland.

Folktinget er grundlagt i 1919 og siden 2003 styret af den finske Lag om Svenska Finlands folkting med deltagelse af alle rigsdagspartier med svensksproget virksomhed. Af tingets 75 medlemmer udvælges hvert 4. år 70 medlemmer efter partiernes valgresultat ved kommunalvalget, mens 5 medlemmer udvælges af Ålands lagting. Folktinget træder sammen til session én gang årligt for at lægge retningslinjerne for dets virksomhed.

Link til Lag om Svenska Finlands folkting

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig