Folketingsårbogen, årlig publikation med oversigter over arbejdet i det pågældende folketingsår, herunder behandlede forslag til love og beslutninger, redegørelser fra ministre, spørgsmål, udvalgsarbejde m.m. Fra folketingsåret 1986/87 blev Folketingsårbogen afløst af Årbog og Registre, der indgår i Folketingstidende.