Folkekammeret, (ty. Volkskammer), øverste statslige magtorgan i DDR, men uden reel politisk indflydelse. Fra 1979 havde Folkekammeret 500 medlemmer, der repræsenterede forskellige partier og masseorganisationer, og var valgt på basis af enhedslister; ledende parti var SED. Folkekammeret blev nedlagt ved Tysklands genforening 3.10.1990.