Folkehjem, dansk forsamlingshus i Aabenraa. Huset erhvervedes i 1901 af Sprogforeningen og gav siden plads for store dansk-nationale møder. På et folkemøde 17.11.1918 i Folkehjem rejste H.P. Hanssen sønderjydernes krav om den nationale selvbestemmelsesret, som blev ført ud i livet i 1920.