Folia Geographica Danica, serie af videnskabelige monografier udgivet af Det Kongelige Danske Geografiske Selskab siden 1940. De over 20 bind omfatter bl.a. disputatser, ekspeditionsberetninger (fx fra Island og Polynesien) og resultater fra større forskningsprojekter i ind- og udland.