Folgefonni, norsk gletsjerområde vest for Hardangervidda og mellem Hardangerfjorden og dennes sidegren, Sørfjorden. Folgefonni består af tre adskilte gletsjere med den sydligste som den største (172 km2).