Fokker-Planck-ligningen, (efter den hollandske matematiker Adriaan Fokker (1887-1968) og Max Planck), ligning for sandsynlighedsfordelingen for en fysisk størrelse, der påvirkes af tilfældigt fluktuerende kræfter fra omgivelserne. Ligningen anvendes til at bestemme en partikels sted- og hastighedsfordeling under kollisioner med andre partikler i en gas eller væske, men den kan fx også benyttes for elektriske strømme og for kemiske koncentrationer i biologiske systemer.