Flyvestationskorpset, del af Flyverhjemmeværnet, der deltager i bevogtningen af flyvestationerne.