Flyverkommandoen, øverste myndighed for Flyvevåbnet fra 1950 indtil oprettelse af Forsvarskommandoen i 1970. Flyverkommandoen bestod af chefen for Flyvevåbnet og Flyverstaben.