Flygtningekonventionen af 1951, konvention vedtaget af FN og ratificeret af Danmark i 1952. 143 lande har ratificeret konventionen pr. 31.12.2005. Konventionen angiver definitionen på en flygtning, samt hvilken retsbeskyttelse landene forpligter sig til at yde en person på flugt. Se asyl og flygtning.