Floating Rate Note, FRN, værdipapir med relativt kort løbetid og med en rente, der med korte mellemrum justeres efter udviklingen i pengemarkedsrenten.