Flintinge Å, å på Østlolland, som løber syd om Toreby til Bredningen i den svagt markerede, 500 m brede tunneldal mellem Guldborg Sund og Sakskøbing Fjord. Åen, der ligger i et lavt, fladt landskab, er omgivet af mange tørvegrave fra 1940'erne og af kratskov; den har en ringe vandføring.