Flemming Skov Jensen var en dansk økonom og direktør. Skov Jensen blev cand.polit. i 1967 og var 1974-88 forstander for LO-skolen i Helsingør. I 1988 afløste han Poul Nyrup Rasmussen som direktør for Lønmodtagernes Dyrtidsfond, en post han bestred indtil 2004. Skov Jensen anlagde i dette hverv en markant investeringspolitik, som bl.a. afspejlede den opfattelse, at danske virksomheder bør bevares på danske hænder, og at nødlidende arbejdspladser bør have en håndsrækning. Hans linje skabte af og til debat, men blev med tiden mere afdæmpet.